Garantie

Bedankt dat je voor Audeara hebt gekozen! Jouw tevredenheid is onze prioriteit en we staan achter de kwaliteit van onze producten. Lees de volgende garantievoorwaarden zorgvuldig door om je rechten en verantwoordelijkheden te begrijpen.

Dekkingsperiode

Je Audeara-product wordt gedekt door een garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is van toepassing op gloednieuwe, ongebruikte producten die door de eerste eindgebruiker rechtstreeks bij Audeara zijn gekocht of via een van onze erkende wederverkopers. Bewaar je aankoopbon als bewijs van aankoop.

Garantieclaims

Als binnen de garantieperiode wordt vastgesteld dat je product defect is als gevolg van een productiefout, repareert of vervangt Audeara, zonder kosten voor arbeid of onderdelen, het product of de defecte onderdelen naar eigen goeddunken. Neem contact op met onze medewerkers als je problemen ondervindt, ongeacht je garantiestatus, zodat we je snel kunnen helpen.

Vervangingsonderdelen

Defecte producten of onderdelen kunnen worden vervangen door nieuwe of gereviseerde onderdelen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Audeara. Voor reparaties die buiten de garantiedekking vallen, brengen we een offerte ter goedkeuring uit voordat we verder gaan.

Uitsluitingen

De volgende gevallen worden niet door deze garantie:

  • Defecten als gevolg van onjuist gebruik, waaronder bedieningsfouten, mechanische schade of onjuiste bedrijfsspanning. Onder juist gebruik wordt verstaan het volgen van de richtlijnen in de gebruikershandleiding.
  • Slijtage aan specifieke onderdelen, waaronder de hoofdband, het harde kunststof op de buitencup en de oplaadpoort van de Audeara-hoofdtelefoon.
  • Wijzigingen aan Audeara-producten door jou of een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Audeara.
  • Defecten als gevolg van overmacht of bekende problemen op het moment van aankoop.

Nietige garantieclaims

Garantieclaims worden nietig als er met het product is geknoeid door onbevoegde personen of reparatiebedrijven.

Internationale dekking

Garantieclaims kunnen wereldwijd worden afgedwongen, mits de wettelijke rechten van het land niet in strijd zijn met onze garantiebepalingen.

Wettelijke rechten

Consumenten kunnen in hun eigen land aanvullende wettelijke rechten hebben, die niet worden beperkt door deze garantievoorwaarden. De garantie valt onder de wetgeving van het land waar het Audeara-product is gekocht.

Claimprocedure

Neem contact op met Audeara voor gedetailleerde retourinstructies as je een garantieclaim wilt indienen.